ОШ „Недељко

Кошанин“

Школа носи назив нашег познатог биолога – ботаничара Недељка Кошанина, који је рођен у овим крајевима.

viber_image_2023-08-31_19-36-42-247
3
4
5
6
Издвојено одељење
Вељовићи

Четвороразредна школа са седиштем у
селу Вељовићи, пошта 32 254 Вионица, удаљена од матичне школе 14 километара.

Издвојено одељење 

Придворица

Четвороразредна школа са седиштем у
селу Придворици, пошта 32 254 Вионица, удаљена од матичне школе 8 километара.

Издвојено одељење

Остатија

Четвороразредна школа са седиштем у селу
Остатији, пошта 32 254 Вионица, удаљена од матичне школе 8 километара.

Издвојено одељење

Брусник

Четвороразредна школа са седиштем у селу
Бруснику, пошта 32 254 Вионица, удаљена од матичне школе 8 километара.

7
8

Издвојено одељење

Старо Село

Четвороразредна школа са седиштем у
Старом Селу, пошта 32 254 Вионица, удаљена од матичне школе 7 километара.

Издвојено одељење

Средња Река

Четвороразредна школа са седиштем у
Средњој Реци, пошта 32 254 Вионица, удаљења од матичне школе 11 километара.