Матична школа

Девићи

 

 

 

Издвојено одељење

 Вељовићи

5
4

Издвојено одељење

Остатија

Издвојено одељење

 Придворица

Издвојено одељење Брусник

Издвојено одељење Старо Село

Издвојено одељење Средња Река