Основна школа ,,Проф. др Недељко Кошанин“ Девићи 32 254 Вионица

Телефон: 032 –5688 – 009

Фах: 032 – 5688 – 014  

Е- mail: osdevici@eunet.rs    

Жиро – рачун: 840 – 402660 – 89,  

Матични број:07190417

ПИБ: 101064358 

Директор: Ћировић Радојица